Využití

Ochrana rodinného majetku

V životě může dojít k nespočetným případům, jejichž následkem bude ohrožen veškerý Váš majetek - nedbalostní trestný čin, zanedbání nezbytné péče nebo péče řádného hospodáře, neočekávaný krach podnikání, neúspěch riskantního projektu, neoprávněný atak druhých osob, rozhodnutí soudu apod. Pokud ale včas převedete svůj osobní majetek, který považujete za důležitý (byt, dům, investiční portfolio apod.), do svěřenského fondu, tak jej před těmito vlivy ochráníte a máte jistotu, že jej i přes nepřízeň osudu můžete nadále využívat.

Zajištění anonymního vlastnictví majetku

Vámi vyčleněný majetek vložený do svěřenského fondu není nadále spojen s Vaším vlastnictvím. Navíc můžete do svěřenského fondu postupně vkládat další majetek a budovat tak v čase své anonymní jmění. Ve veřejných rejstřících je majetek evidován na osobu správce fondu (uvedeno jméno + označení svěřenský správce).

Mezigenerační převod majetku

Prostřednictvím svěřenského fondu zajistíte předání Vámi nashromážděného majetku dětem nebo třeba přímo vnoučatům. Majetek ve svěřenském fondu totiž není oficiálně Váš a tím pádem se na něj nevztahuje dědické řízení. Zároveň můžete touto cestou jasně stanovit, kdy a za jakých podmínek mohou Vaši dědicové majetek dostat (resp. postupně čerpat) a zabráníte tak možnému lehkovážnému utracení Vašeho jmění z jejich strany.

Zachování rodinné firmy

Vybudovali jste úspěšnou rodinnou firmu a chystáte se odejít do zaslouženého důchodu. Problémem je, že Vaše děti nemají předpoklady pro další řízení Vašeho podniku, ale vy byste přesto chtěli, aby jim v budoucnu ze společnosti plynul užitek. V tomto případě můžete stanovit svěřenského správce (manažera), který se postará o chod firmy a zároveň zajistí, aby Vaším potomkům plynul z firmy předem specifikovaný finanční benefit. Vaše firma tak přetrvá a vašim dětem neupřete možné užitky z ní plynoucí.

Finanční podpora vašich blízkých

Založte svěřenský fond pro své děti nebo vnoučata a specifikujte, kdy a za jakých podmínek mohou prostředky z fondu čerpat. Můžete tak své potomky podpořit při studiích, dopomoci k pořízení prvního vlastního bydlení, zajistit nadstandardní lékařskou péči, předat bohaté věno apod. Vhodným řešením mohou být kupříkladu svěřenské fondy zřizované naším partnerem.

Zajištění na stáří

Mimo klasických produktů využívaných v ČR pro spoření na důchod můžete využít také institut svěřenského fondu. Odkládejte si pravidelně do fondu prostředky a nechejte je spravovat profesionálním svěřenským správcem. Získáte tak nejen zajímavý roční benefit, ale také ochranu vašich prostředků pro případ nenadálé životní situace, kdy bude váš majetek ohrožen např. ze strany exekutora. Vhodným řešením mohou být kupříkladu svěřenské fondy zřizované naším partnerem.

Alternativa k předmanželské smlouvě

Téma předmanželské smlouvy může být někdy ošemetné, proto se alternativa svěřenského fondu jeví jako elegantní řešení. Můžete zde vyčlenit majetek nabytý před manželstvím a máte jistotu, že v případě neúspěchu vztahu si "budoucí bývalý" partner nemůže tento majetek nárokovat. Stejně tak je to vhodná varianta pro uchování majetku pro Vaše děti z předešlých vztahů apod.

Pro dobročinné účely

Svěřenský fond zřízený pro dobročinnost (obdoba nadace) je vhodným nástrojem jak podpořit veřejně prospěšné účely. Zakladatel tuto podporu může podmínit splněním různých podmínek. Poměrně jednoduchým způsobem tak můžete podporovat umělce, vzdělávací instituce či oblíbený sportovní klub.