Partneři

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JÜNGER, GOCMAN A KOPŘIVA

Naším spolupracujícím advokátem je Mgr. Ing. Filip Hladiš, který je specialistou na problematiku svěřenských fondů. Naším klientům je k dispozici pro osobní konzultace a pravidelně se účastní také našich přednášek na téma svěřenských fondů. V jeho kompetenci je příprava finální struktury fondů a zároveň veškeré smluvní dokumentace - statut, smlouvy o vyčlenění majetku, podklady pro katastr apod.

Krajská hospodářská komora MSK

Jsme členy Krajské Hospodářské komory Moravskoslezského kraje. Ve spolupráci s marketingovým úsekem pravidelně pořádáme semináře pro členy na téma Svěřenské fondy v praxi.

www.khkmsk.cz

TOPTAX účetní a daňová kancelář s.r.o.

Majitelé společnosti jsou jedni z našich prvních klientů, kterým jsme pomáhali založit jejich vlastní svěřenský fond. Následně jsme navázali spolupráci v oblasti daňového poradenství při zřizování svěřenských fondů a vedení jejich účetnictví.

www.toptax.cz

Invest & Property Consulting a.s.

Skupina IPC využívá institut svěřenského fondu převážně jako prostředek správy finančního majetku svých klientů. Zaměřuje se na správu formou stále populárnějších přímých kapitálových účastí ve veřejně neobchodovaných společnostech (private equity) a financováním start-upů. Obmyšlené osoby získávají pevně stanovený roční benefit 9,2% z výše vyčleněného finančního majetku.

www.ipcas.cz