Svěřenský fond pro zabezpečení dětí

Svěřenský fond pro zabezpečení dětí


V posledních letech můžeme pozorovat rostoucí tendenci rodičů vytvářet svým potomkům rezervy pro financování studií nebo nákup prvního vlastního bydlení. Klasickými nástroji jsou spořící účty, stavební spoření nebo investice do podílových fondů. Často jsou vlastníky těchto smluv přímo děti, což s sebou nese i nemalá úskalí. Mezi ty největší patří skutečnost, že v osmnácti letech se potomek stane plnoletým a může začít s penězi nakládat dle vlastního uvážení. A to nemusí být z řady důvodů žádoucí! Zvláště pokud se jedná o větší sumy, které mohlo dítě nabýt, mimo zmíněných způsobů, také správou části výživného, vypořádáním dědictví aj. Právě svěřenský fond může hrát roli bezpečnostní schránky, která zabrání neuváženému utracení peněz a zajistí jejich využití v určený čas a pro plánované účely. Mimochodem, peněžní prostředky jsou jen jedno z aktiv, které můžeme potomkům prostřednictvím institutu svěřenského fondu předat. Součástí „balíčku“ může být nemovitost, umělecká sbírka nebo třeba podíl ve společnosti.

Před zřízením svěřenského fondu je třeba detailně uvážit jeho účel, způsob správy vyčleňovaného majetku, podmínky pro budoucí plnění potomkům či daňové aspekty. V rámci námi poskytovaných služeb vám rádi připravíme studii vhodnosti využití svěřenského fondu, resp. vás provedeme celým procesem jeho založení.


Ing. Tomáš Galus
jednatel společnosti