Svěřenské fondy podnikatele zajímají...

Svěřenské fondy podnikatele zajímají...

Na přelomu ledna s únorem jsme pořádali další seminář o praktickém využití svěřenských fondů (SF). Tentokráte se akce realizovala na půdě Krajské hospodářské komory MS kraje. Seminář se podařilo naplnit během dvou dní a zúčastnily se ho na dvě desítky společníků firem z různých odvětví.

 

 

 

 

 


Dle pozitivní zpětné vazby zúčastněných nejvíce zaujala tato témata:

Předání majetku dalším generacím prostřednictvím SF

  • jak zajistit, aby majetek nebyl po úmrtí zakladatele neuváženě rozprodán a "prohýřen"
  • jak předejít dědickým tahanicím a stanovit jasná pravidla, za jakých mohou následovníci majetek užívat či nabýt
  • jak zabezpečit celistvost majetku pro budoucí generace

Ochrana majetku ve SF

  • jak zabezpečit pracně nabytý rodinný majetek před neočekávanými či nechtěnými budoucími vlivy - rozvod, insolvence, exekuce, nechtění dědicové, rozmařilé děti...
  • SF jako nástroj prevence a ne řešení problému
  • jak dosáhnout ochrany nemovitého majetku nashromážděného právnickými osobami

Zachování rodinné firmy prostřednictvím SF

  • principy fungování firmy ve SF, nastavení dalšího řízení a výplat benefitů obmyšleným osobám (např. dětem, které nejsou schopny firmu převzít)
  • jak najít či vychovat správce, který bude schopen vykonávat funkci společníka a zabezpečí další fungování rodinné firmy

K dalším diskutovaným tématům patřila aktivní správa peněžních prostředků prostřednictvím SF nebo využití SF jako alternativy k předmanželské smlouvě.

Úspěch semináře nás velmi těší a děkujeme tímto za spolupráci KHK MSK! Další semináře na téma sveřenských fondů již plánujeme...

 

Ing. Tomáš Galus
jednatel společnosti Empisto s. r. o.