Realizovali jsme pilotní Kulatý stůl k tématu Svěřenské fondy a jejich využití v praxi

Realizovali jsme pilotní Kulatý stůl k tématu Svěřenské fondy a jejich využití v praxi

V měsíci listopadu jsme realizovali první Kulatý stůl k tématu svěřenských fondů. Zúčastnilo se na dvě desítky hostů, a to především z řady podnikatelů z různých odvětví.

Po úvodních prezentacích proběhla diskuze, která nám ukázala, že toto téma je pro segment podnikatelů velmi přitažlivé - největšímu zájmu se těšily oblasti ochrany vlastního majetku, mezigeneračního předání majetku a řešení nástupnictví v rodinných firmách.

Naše poděkování patří členům Svazu průmyslu a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, na jehož půdě mohla tato pilotní akce proběhnout. Úspěch setkání nám prokázal, že se vydáváme správným směrem a budeme v těchto aktivitách i nadále pokračovat...